Καλώς ήρθατε στην alchemia-nova Greece

Welcome to alchemia-nova Greece

Η alchemia-nova Greece ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2019. Δραστηριοποιείται στην εφαρμογή ερευνητικών / εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη συμβουλευτική  με κύριο χαρακτηριστικό τη συστημική σκέψη και το σχεδιασμό σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. 

Τα φυτά (plant power) και οι Βασισμένες στη Φύση Λύσεις (Nature Based Solutions – NBS) είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εφαρμογών και της έρευνας της εταιρείας. Παραδείγματα είναι, η χρήση πράσινων τοίχων για τον καθαρισμό μαύρου/γκρι/θρεπτικού νερού με στόχο την επαναδιάθεση του είτε για οικιακή χρήση είτε για καλλιέργειες, ή η χρήση τους για τον καθαρισμό του αέρα σε εσωτερικούς χώρους. 

Η alchemia-nova Greece IKE είναι θυγατρική της Αυστριακής alchemia-nova GmbH η οποία δραστηριοποιείται σε αυτό το χώρο από το 2000 και επιθυμεί να μεταφέρει την τεχνογνωσία και να προωθήσει τα προϊόντα της στο Ελληνικό χώρο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και στη Μεσόγειο.

alchemia-nova Greece was founded in January 2019. It is active in the implementation of research / educational programs and consulting with the main feature of systemic thinking and planning according to the principles of circular economy.

Plants (plant power) and Nature Based Solutions (N-B-S) are the main features of the company’s applications and research. Examples are the use of green walls for the purification of black / grey / nutrient-rich water with the aim of redistributing it either for domestic use or for crops, or their use for the purification of indoor air.

alchemia-nova Greece IKE is a daughter-company of the Austrian alchemia-nova GmbH, which has been active in this field since 2000 and wishes to transfer its know-how, introduce its products and promote a circular way of thinking and acting in Greece, but also the wider Balkans and the Mediterranean.

Προϊόντα & Υπηρεσίες

Products & Services

Με πάνω από 18 χρόνια εμπειρίας σε τεχνολογίες που βασίζονται στη φύση και εφαρμογές κυκλικής οικονομίας, εξακολουθώντας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και της ανάπτυξης, η alchemia-nova βρίσκεται σε ιδανική θέση για να παρέχει σε κοινότητες, δήμους, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και ακινήτων καθοδήγηση, σχεδίαση και υλοποίηση κυκλικών λύσεων και λύσεων βασισμένων στη φύση (NBS) σε επίπεδο ιδιωτικών κτιρίων, εταιρειών, γειτονιάς και πόλεων.

 • Καθαρισμός γκρί νερού και αέρα από φυτά
 • Συμβουλευτική κυκλικής οικονομίας
 • Aξιοποίηση βιο-καταλοίπων
 • Σύλληψη CO2, VOC και σωματιδίων
 • Αποκατάσταση εδάφους με φυτά (Phytoremediation)
 • Ελάττωση της εμφάνισης θερμικών νησίδων (heat island effect) μέσω ψύξης με εξάτμιση
 • Αποκατάσταση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας
 • Δημιουργία πράσινων γεφυρών
 • Αισθητική αναδιαμόρφωση

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχει η alchemia-nova. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.alchemia-nova.net

With over 18 years of experience in nature-based technologies and circular economy applications, and still at the forefront of innovation and development, alchemia-nova is ideally placed to provide communities, municipalities, business and property owners with guidance, design and implementation of circular and nature-based solutions at building, company and city neighbourhood level.

 • Greywater and air-purification by plants
 • Circular Economy Consultancy
 • Bio-residue valorisation
 • Capture of CO2, VOCs and particulate matter
 • Mitigating heat-island effect through evaporative cooling
 • restoring and enhancing bio-diversity
 • establishing green-bridges
 • aesthetic remodelling

These are only some of the products and services alchemia-nova has to offer. For more information please visit www.alchemia-nova.net

Έργα

HYDROUSA (H2020) www.hydrousa.org

Bio Economy Ventures (H2020)www.bioeconomyventures.eu

Δημιουργούμε την πλατφόρμα για νεοσύστατες επιχειρήσεις βασισμένες στη βιο-οικονομία, οδηγώντας την πρόσβασή τους προς τη χρηματοδότηση, με στόχο να γίνουνε ο μελλοντικός φάρος στο οικοσύστημα της Ευρωπαϊκής βιο-οικονομίας.

Διαγωνισμοί – Βραβεία

Η alchemia-nova Greece έλαβε μέρος στο διαγωνισμό του ΕΙΤ Climate-KIC – ClimAccelerator Beyond με την ιδέα του Zero Waste Cup System. Μίας συστημικής, κυκλικής λύσης στο πρόβλημα που παρουσιάζεται από την απόσυρση των πλαστικών ποτηριών μίας χρήσης από την αγορά. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε και διεξάχθηκε από το Impact Hub network, στην Ελλάδα από το Impact Hub Athens και το Zero Waste Cup System ολοκλήρωσε με επιτυχία το 1ο μέρος του διαγωνισμού.

ZWC started at the 1st EIT-ClimAccelerator 2021 Beyond contest.
alchemia-nova Greece in cooperation with CIBOS for ZWC is participating in the DigiCirc 2022 programm.
alchemia-nova Greece is a member of IHA.
alchemia-nova Greece is participating in the 13th accelerator of Ok!Thess with the ZWC system.

Το Zero Waste Cup System κλείνει τόσο τον κύκλο του υλικού παρασκευής των ποτηριών (material cycle), όσο και του νερού (water cycle) που χρησιμοποιεί για τον καθαρισμό τους με σκοπό την επαναδιάθεση τους προς χρήση.

Επικοινωνία – Legal notice

alchemia-nova Greece IKE

Managing director Polymnia Dagtzidou-Kisser

email: office.greece@alchemia-nova.net

Registration no.148773301000 General Commercial Registry Athens
VAT Nr: 801087322

Bank account alchemia-nova Greece IKE at Piraeus Bank
IBAN: GR50 0172 0490 0050 4909 4666 756
BIC: PIRBIGRAA